One To One .. @SanMistrals

Private retreat &  anCient wiSdOm teaChinGS

Diepe OntSpanninG in LimburGSe heuveLS

 

        beinG in SiLenCe  infO  06 120 65 307     

                                                                                                          

 Private Retreat 

in Liefde & Aandacht

In stilte ontspannen en bij jezelf komen

In volledige privacy deel ik mijn unieke plek

Stap in mijn wereld en ervaar de prachtige mix

Oosterse schoonheid wijsheid en spirituele groei


Ontdek de heilzame werking van rust en reflectie

Je bent welkom mee te stromen in mijn sacred energy

Genieten van liefdevolle en persoonlijke aandacht


Helende behandelingen in bijzondere sfeer 

In adembenemende Limburgse heuvels

Je waant je in een andere wereld!


Delicious healthy food * Sacred Medicines

In overgave zinneprikkelend ervaren

Hartverwarmende gesprekken

Je ziel aarden in je lijf

Hemelse Geuren 

One tO One - arranGementen zijn

halve daG (Ca 5uur) Of met OvernaChtinG

In Hartsverbinding Samenzijn


BewuStZijn van GeDaChtenkraCht we zijn Spirituele wezenS in een menSelijke ervarinG


Spirit Reading by Ancient Wisdom Teachings 

human deSign * mayan tzOlkin * aStrOlOgy

I  Guide  &  Lead  you  into your  direction

Ken Jezelf 

San Projector 39 - 55 (emotion - gate)


Ik ben Cimi * Wereldoverbrugger * Toon 1 

Ik initieer nieuwe creaties in overeenstemming 

vanuit het Hogere Doel en de Goddelijke Wil

Kracht : Dood Loslaten Nieuwe kansen


maSterinG EnerGieS

Ik heb de overgang bewust doorleefd


Meestromend in de Maancycles

de 4 seizoenen de zon en de planeten

Kom ik thuis in mijzelf


Ik ben een wisdomkeeper en storyteller   

Ik vertrouw op m'n gevoel en volg mijn intuitie

Ik ben open en reflecteer vanuit eigen levenservaring 

Ik leef in maya's tzolkinkalender van de natuurlijke tijd


Ik zie hoe de dynamiek van energien werken en in persoonlijke

readings geef ik inzicht in jouw wezen, wanneer je inzicht 

krijgt in 'wie je bent' en 'waarom je hier bent' 

kun je moeiteloos en gericht in overgave

jouw pad gaan bewandelen

Honnoring the Voice of my Body

the bOdy hOldS what the mind iS nOt able tO prOCeSS

                                          in LiefDe tijDLoos Zijn GevOelenS laten StrOmen  Shamanic Medicines 

 Golden teaCherS muShroomS

kaneh BOSm  PlantmediCine

kambO frOGG CleanSe

Nature Spirits tap into

Our Higher Consiousness 

rebirth * rejuvenate * reGenerate


wOman have tO take the path Of abSOlute liberty,  beCauSe Only thrOuGh liberty Of wOmen Can men beCOme free

wOman are the hOpe Of humanity!

DE kraCht van ritueLen

intentieS vanuit je hart meeGeven

Sharing with Sisters in the Cycles of the Moon

The Fasted way to Rebuild our Global Village!

How Sisterhood is Essential for our Health

Wanneer vrouwen samenkomen in donkere,

nieuwe maantijd, ontstaat er heling in de circle

In een veilige setting krijgt wat er in jou 

leeft ruimte en liefdevolle aandacht

Door te delen, gaan we helen!


 In bloedings~periode sta je in verbinding 

met jouw wijsheid en yangkrachten


Deze periode geeft stilte rust en vernieuwing

De maanenergie helpt met vertragen, je gevoelens 

te delen om je lichaam en geest weer te versterken 

voor de volgende nieuwe maancyclus


Wanneer je tijdens bloeding rust, 

word je Intuitie sterker dan ooit! 

 

Vrouwen die bewustleven in het maanritme,

komen thuis in hun natuurlijke emotionele flow


Zij respecteert haar grenzen en neemt ten alle tijden 

rust en ruimte voor haarzelf .. zij owned haar spirit! 

heartOpening SaCred mayan CacaO ritual

the wOrld itSelf neeDS mOre than ever the feminine valueS Of lOve tOleranCE &  SenSebiliTy 

          Alqvimia Elixers

                             


El Taller d'ALQVIMIA .. Wisdom of 

the Mooncycles & Feminine Beauty

Puurheid uit de diepte van Moeder Aarde  Transformerende Geuren voor 

Wellbeing van Body Mind & Soul 

100% Organic Essential Oils 

Volgens pure Alchemy 

Recepturen * Kennis 

Meesterparfumeurs


 San miSTraL

Geur &  BeautY SpeCialiST

"She's adding so much Beauty to being Human "

 mEEr inFO  06 120 65 307

SleuteLS van mijn GeLuk

bij mezelf blijven * zijn in de Stilte * alle leven in zijn eenvOud &  puurheid waarnemen

ik ben mijn eiGen baken en Creeer mijn eiGen unieke paradijS vanuit Liefde & OvervlOed

in Lak'eCh (ik ben een andere jij) 

 LiefsSan