the Spiritual pOwer Of

beinG yOurSelf 

 the Divine Feminine Awakens!

honnorinG Our feelinGs & bOdywiSdOm

 wanneer vrOuwen Samen delen, 

herStelt de SamenlevinG


San Mistral

 06 120 65 307


​​Spiritual Energetic Guidance Private Retreat Sistercircles Shamanic Medicines Beauty Elixers  

GrenZenLooS Genieten in LimburGSe heuVeLS

 Ik wijd mijn leven aan zingeving en spiritualiteit geniet van fijn eten liefde en intimiteit


Thuiskomen in Jezelf!


 


Private Retreat

Genieten van persoonlijke aandacht

In volledige privacy deel ik mijn unieke plek

Stap in mijn kleurrijke wereld en ervaar de mix

van oosterse schoonheid wijsheid en spirituele groei


Ontdek de heilzame werking van rust en reflectie

Meestromen in mijn loving en open energy


 Helende behandelingen in magische sfeer

In adembenemende Limburgse heuvels

Je waant je in een andere wereld

Hartverwarmende gesprekken

Zinneprikkelende geuren 

Heerlijk smaakvol eten

Eindeloos wandelen

Ontspannen

juSt be!

Spiritualiteit Aarden

human deSign * mayan tzOlkin * aStrOlOgy

i Guide and lead yOu intO yOur direCtiOn

 Ik hou dingen klein en blijf bij mezelf  

Vertrouw op m'n gevoel en volg mijn intuitie

Ik ben open en reflecteer de dynamieken van energien 

In persoonlijke readings geef ik je inzicht in jouw wezen. 

Wanneer je ziet 'wie je bent' en 'waarom je hier bent,' 

kun je moeiteloos en gericht in overgave

jouw pad gaan bewandelen

The Game Changer

Ik ben Projector 55 - 39

Spirit * Romance * Freedom

De matrix op aarde is een illusie en 

slechts een spel dat  gespeeld moet worden

Wanneer oude structuren barsten, kan de 

geest er doorheen komen en opstaan

Geest opent in vrijheid en liefde


Cimi * Wereldoverbrugger kin 66 * Toon 1 

Ik initieer nieuwe creaties in Overeenstemming 

 vanuit het hogere doel en de goddelijke wil

Kracht : Verbinden  Loslaten  Overgang


meeStrOmen met de SeiZOenen, planeten en het ritme van de maan


de kraCht van ritueLen intentieS meeGeven vanuit je hart


when SiSterS unite peaCe will return de wereld heeft meer dan ooit

de vrOuwelijke waarden van SenSibiliteit

Liefde en tOlerantie nOdiG


Sacred Moontime

SindS mijn Leven in amSterdam 

 hEB ik vrOuwenCirCleS Geinitieerd

Het is mijn wens om in het magische heuvelland

in mijn gewijde tipi met vrouwen in nieuwe maantijd

te delen en in diepe hartsverbinding samen te zijn

elkaar te koesteren in liefde en zachtheid

Meebewegen met het maanritme

EMOTIES LATEN STROMEN

Opladen voor de nieuwe maancyclus

Thuiskomen in de natuurlijke vrouwelijke flow

Grenzen respecteren en ze ten alle tijden uitspreken

Wanneer vrouwen samenkomen tijdens donkere

nieuwe maantijd, ontstaat er heling in de circle

In een veilige setting krijgt wat er in jou 

leeft, ruimte en liefdevolle aandacht

Vrouwen volgen het ritme van de maanfasen

Tijdens bloeding ben je in jouw yangkracht, deze tijd

vraagt dat je rust moet nemen, reflecteert en waarneemt

om weer terug te komen in jouw zachte Yin-energie

Deze maanenergie versterkt lichaam en geest 

SET yOur intentiOnS & maGiC happenS!

   Shamanic Medicines

natuurlijk Samenleven met paarden

Ontwaakte​ de mediCijnvrOuw

GOlden teaCherS muShroomS

kanehBOSm  PlantmediCine

heartOpeninG CaCaO

kambO CleanSe

SananGa

rapéhealinG bOdy mind & SOul


El Taller d'ALQVIMIA

 Feminine Beauty 

Wisdom of the Mooncycles

Puurheid uit de diepte van Moeder Aarde  Transformerende Geuren voor 

Wellbeing van Body Mind & Soul 

100% Organic Essential Oils 

Volgens pure Alchemy 

Recepturen * Kennis 

Meesterparfumeurs
MOGe alle Levende weZenS GelukkiG Zijn

diepe verbOndenheid ervaren

in peaCe & harmOny

in lak'eCh 

natural hOrSe COaChinGS