thuiSkOmen in Liefde@SanMiStraL

diepe OntSpanninG in LimburGSe heuveLS

 anCient wiSdOm teaChinGS  06 120 65 307 

                                                       

​Private Retreat

In volledige privacy deel ik mijn unieke plek

Stap in mijn kleurrijke wereld en ervaar de mix

van oosterse schoonheid wijsheid en spirituele groei


Ontdek de heilzame werking van rust en reflectie

Stroom mee in mijn loving en open energy

Genietend van persoonlijke aandacht


 Helende behandelingen in bijzondere sfeer 

In adembenemende Limburgse heuvels

Je waant je in een andere wereld!


House of Spirits

Magical smaakvol eten

Hartverwarmende gesprekken

Warme orientaalse geuren 

In liefde bewustzijn

Delen is helen!

Honnor your Feelings

One tO One arranGementen zijn

halve daG (Ca 5 uur) Of met OvernaChtinG

healinG  health  beautY


bewuStZijn van GeDaChtenkraCht wat je aandaCht Geeft, GrOeit!


Spiritual Teaching .Ken Jezelf

human deSign * mayan tzOlkin * aStrOlOgy

' Ik lees je Spirit en wijs je jouw Levensweg

mijn SterrenenerGie : viSSen - maaGd 

Ik ben Projector 39 - 55 (emotion - gate)

Ik ben een ziener en hier om te genieten van het leven door 

fijn eten liefde en intimiteit, nu deze zaken geregeld zijn

wijd ik mij aan zingeving en spiritualiteit


Ik ben Cimi * Wereldoverbrugger kin 66 * Toon 1 

Ik initieer nieuwe creaties in Overeenstemming 

 vanuit het hogere doel en de goddelijke wil

Kracht : Verbinden  Loslaten  Overgang

maSterinG enerGies


 Ik hou dingen klein en blijf bij mezelf  

Vertrouw op m'n gevoel en volg mijn intuitie

Ben open en reflecteer vanuit eigen levenservaring 

Resoneer energetisch in maya's tzolkin lichaamswijsheid


Zie hoe dynamieken van energien werken en in persoonlijke

readings geef ik inzicht in jouw wezen. Wanneer je inzicht 

krijgt in 'wie je bent' en 'waarom je hier bent,' 

kun je moeiteloos en gericht in overgave

jouw pad gaan bewandelen


   "Omarm wat is"

Listen to your Bodywisdom

                                we're Spiritual beinGS in a human experianCe   Shamanic Medicines 

natuurlijk Samenleven met paarden

Ontwaakte de mediCijnvrOuw

GOlden teaCherS muShroomS

kanehBOSm  PlantmediCine

kambO frOGG CleanSe

Magic of Natures Healing

wOman have tO take the path Of abSOlute liberty,  beCauSe Only thrOuGh liberty Of wOmen Can men beCOme free

Woman are the Hope of Humanity!

dE kraCht van ritueLen 

intentieS vanuit je hart meeGeven

When sisters unite Peace will return

The fasted way to Rebuild our Global Village!

Maan Ceremonies

tijdenS mijn Leven in amSterdam 

 ben ik vrOuwenCirCleS Gaan initieren


Wanneer vrouwen samenkomen tijdens donkere,

nieuwe maantijd, ontstaat er heling in de circle

In een veilige setting krijgt wat er in jou 

leeft ruimte en liefdevolle aandacht


Vrouwen volgen het ritme van de maanfasen

 Tijdens bloeding sta je in verbinding met de yangkracht

 deze tijd vraagt dat je rust moet nemen, waarnemen

om weer terug te komen in je yinenergie


De maanenergie helpt met vertragen, je gevoelens 

delen helpt lichaam en geest weer te versterken 

voor de volgende nieuwe maancyclus

 

Leef je bewust met het maanritme  

kom je thuis in jouw natuurlijke emotionele flow

Respecteert je grenzen, benoemt ze, neemt ten alle tijden 

rust en ruimte voor jouzelf .. 'je owned jouw spirit!'

flOw with the moon

hartOpening mayan CacaO ritualS


the wOrld itSelf neeDS mOre than ever the feminine valueS Of lOve tOleranCE &  SenSebiliTy 

             Alqvimia Elixers

                             


El Taller d'ALQVIMIA .. Wisdom of 

the Mooncycles & Feminine Beauty

Puurheid uit de diepte van Moeder Aarde  Transformerende Geuren voor 

Wellbeing van Body Mind & Soul 

100% Organic Essential Oils 

Volgens pure Alchemy 

Recepturen * Kennis 

Meesterparfumeurs

 inFO  06 120 65 307

beauty * ScentS * aLChemy

She added SO muCh beau​ty tO beinG hu​m​an


meeStrOmen met de seizOenen, de planeten &  het ritme van de maan


mOGe alle levende wezenS GelukkiG zijn

warme relatieS &  diepe verbOndenheid ervaren


ChooSe LOve &  be happy!

San 


  
wanneer vele menSen Op vele plaatSen hun paSSieS & talenten leven, verandert de SamenlevinG