Ik ben de levende GeeSt van je Vrijheid

GrenZenLooS Genieten in LimburGSe heuveLS

[email protected] 


info 06 120 65 307

                        

Private Retreat​

In volledige privacy deel ik mijn unieke plek

Stap in mijn kleurrijke wereld en ervaar de mix

van oosterse schoonheid wijsheid en spirituele groei


Ontdek de heilzame werking van rust en reflectie

Stroom mee in mijn loving en open energy

Genietend van persoonlijke aandacht


 Helende behandelingen in bijzondere sfeer 

In adembenemende Limburgse heuvels

Je waant je in een andere wereld


Heerlijk smaakvol eten

Hartverwarmende gesprekken

Zinneprikkelende geuren 

In liefde bewustzijn

Delen is helen

One tO One - arranGementen zijn

halve daG (Ca 6 uur) Of met OvernaChtinG

heaLinG * heaLth * beauty

Spiritual Teachings

human deSign * mayan tzOlkin * aStrOlOgy

 I lead & guide you into your direction

The Game Changer

Projector 55 - 39 (emotional gate)

Ik ben een ziener en hier om te genieten van het leven door 

fijn eten liefde en intimiteit, nu deze zaken geregeld zijn

wijd ik mij aan zingeving en spiritualiteit


Cimi * Wereldoverbrugger kin 66 * Toon 1 

Ik initieer nieuwe creaties in Overeenstemming 

 vanuit het hogere doel en de goddelijke wil

Kracht : Verbinden  Loslaten  Overgang


 Ik hou dingen klein en blijf bij mezelf  

Vertrouw op m'n gevoel en volg mijn intuitie

Ben open en reflecteer vanuit eigen levenservaring

Zie hoe dynamieken van energien werken en in persoonlijke

readings geef ik inzicht in jouw wezen. Wanneer je inzicht 

krijgt in 'wie je bent' en 'waarom je hier bent,' 

kun je moeiteloos en gericht in overgave

jouw pad gaan bewandelen

Just Be Yourself!

the wOrld itSelf neeDS mOre than ever the feminine valueS Of lOve tOleranCE &  SenSebiliTy 

   Shamanic Medicines

natuurlijk Samenleven met paarden

Ontwaakte de mediCijnvrOuw

GOlden teaCherS muShroomS

kanehBOSm  PlantmediCine

heartOpeninG CaCaO

kambO CleanSe


de kraCht van ritueLen intentieS meeGeven vanuit je hart

meeStrOmen met de SeiZOenen, planeten & het ritme van de maan

Sacred Moontime

tijdenS mijn Leven in amSterdam 

 ben ik vrOuwenCirCleS Gaan initieren

Wanneer vrouwen samenkomen tijdens donkere,

nieuwe maantijd, ontstaat er heling in de circle

In een veilige setting krijgt wat er in jou 

leeft ruimte en liefdevolle aandacht


Vrouwen volgen het ritme van de maanfasen

 Tijdens bloeding sta je in verbinding met de yangkracht

 deze tijd vraagt dat je rust moet nemen, waarnemen

om weer terug te komen in jouw yin-energie


De maanenergie helpt vertragen, gevoelens 

delen helpt lichaam en geest weer te versterken 

voor de volgende nieuwe maancyclus


 Bewustleven met het maanritme  

Thuiskomen in natuurlijke en emotionele flow

Grenzen respecteren en uitspreken, ten alle tijden 

je rust en ruimte nemen .. own je spirit!

when SiSterS unite, peaCe will return


wOman have tO take the path Of abSOlute liberty,  beCauSe Only thrOuGh liberty Of wOmen Can men beCOme free

Woman are the Hope of Humanity!


El Taller d'ALQVIMIA

 Feminine Beauty 

Wisdom of the Mooncycles


Puurheid uit de diepte van Moeder Aarde  Transformerende Geuren voor 

Wellbeing van Body Mind & Soul 

100% Organic Essential Oils 

Volgens pure Alchemy 

Recepturen * Kennis 

Meesterparfumeurs

 inFO  06 120 65 307

beauty * SCentS * aLChemy

She added SO muCh beau​ty tO beinG hu​m​anmOGe alle levende wezenS GelukkiG zijn

diepe verbOndenheid ervaren

in liefde & reSpeCt

SanMiStraL


I aM pure enerGy


i Am a StOryteller & wiSdOmkeeper

i Create my internal market &  COmmunity

my enerGy iS my buSineSS


wanneer vele menSen op vele plaatSen, vele kleine dinGen doen, verandert de SamenlevinG