heaLinG heaLth beauty

diepe OntSpanninG in LimburGSe heuveLS

 

                  we're bOrn tO be frEE *  06 120 65 307 * SanMiStraL

                                                       

Private Retreat

in liefde &  liCht

 in OverGave Zinneprikkeld ervaren

In volledige privacy deel ik mijn unieke plek

Stap in mijn kleurrijke wereld en ervaar de mix

Oosterse schoonheid wijsheid en spirituele groei


Ontdek de heilzame werking van rust en reflectie

Je bent welkom mee te stromen in mijn sacred energy

Genietend van liefdevolle en persoonlijke aandacht


 Helende behandelingen in bijzondere sfeer 

In adembenemende Limburgse heuvels

Je waant je in een andere wereld!


Héérlijk smaakvol eten * Plantmedicijn

Hartverwarmende gesprekken

Je ziel aarden in je lijf

Hemelse Geuren 

Openhartig Samenzijn

One tO One arranGementen zijn

halve daG (Ca 5 uur) Of met OvernaChtinG

"She added SO muCh beau​ty tO beinG hu​man" 


bewuStZijn van GeDaChtenkraCht we zijn Spirituele weZenS in een menSelijke ervarinG


Spiritual Awakening

human deSign * mayan tzOlkin * aStrOlOgy

'I Guide & Lead you into your direction '

mijn SterrenenerGie : viSSen - maaGd 

Ik ben Projector 39 - 55 (emotion - gate)

Ik ben hier om te genieten van het leven door fijn eten 

liefde en intimiteit, nu deze zaken geregeld zijn 

wijd ik mij aan zingeving en spiritualiteit


Cimi * Wereldoverbrugger * Toon 1 

Ik initieer nieuwe creaties in Oovereenstemming 

vanuit het hogere doel en de Goddelijke wil

kracht : Dood losaten nieuwe kansen

maSterinG enerGies


Meestromend in de Maancycles

de 4 seizoenen en de planeten

breng ik vrouwenwijsheid


 Ik hou dingen klein en blijf bij mezelf  

Vertrouw op m'n gevoel en volg mijn intuitie

Ben open en reflecteer vanuit eigen levenservaring 

Leef in maya's tzolkinkalender van de natuurlijke tijd


Zie hoe dynamieken van energien werken en in persoonlijke

readings geef ik inzicht in jouw wezen, wanneer je inzicht 

krijgt in 'wie je bent' en 'waarom je hier bent' 

kun je moeiteloos en gericht in overgave

jouw pad gaan bewandelen


'Omarmen wat is .. '

Thuiskomen in Jezelf

"the bOdy hOldS what the mind iS nOt able tO prOceSS" 

                                          in LiefDe tijDLoos Zijn GevOelenS laten StrOmen 
 Shamanic Medicines 

"natuurlijk Samenleven met paarden

Ontwaakte de mediCijnvrOuw in mij"

GOlden teaCherS muShroomS

kanehBOSm  PlantmediCine

kambO frOGG CleanSe

Nature Spirits tap into

Our Higher Consiousness 

Surrender * remember * rebirth


wOman have tO take the path Of abSOlute liberty,  beCauSe Only thrOuGh liberty Of wOmen Can men beCOme free

wOman are the hOpe Of humanity!

dE kraCht van ritueLen

intentieS vanuit je hart meeGeven

Sharing with Sisters in the Cycles of the Moon

The Fasted way to Rebuild our Global Village!


MaanMagie

"tijdenS mijn Leven in amSterdam 

 ben ik vrOuwenCirCleS Gaan initieren"

Wanneer vrouwen samenkomen tijdens donkere,

nieuwe maantijd, ontstaat er heling in de circle

In een veilige setting krijgt wat er in jou 

leeft ruimte en liefdevolle aandacht


Vrouwen volgen het ritme van de maanfasen

 Tijdens bloeding sta je in verbinding met de yangkracht

 deze tijd vraagt dat je rust moet nemen, waarnemen

om weer terug te komen in je yinenergie


De maanenergie helpt met vertragen, je gevoelens 

delen helpt lichaam en geest weer te versterken 

voor de volgende nieuwe maancyclus

 

Leef je bewust met het maanritme  

kom je thuis in jouw natuurlijke emotionele flow

Respecteert je grenzen, benoemt ze, neemt ten alle tijden 

rust en ruimte voor jouzelf .. je owned jouw spirit!

ZOnnewende midzomer-feeSt 

18 Juni bel GeruSt voor meer infO

hartOpening mayan CacaO ritueel


the wOrld itSelf neeDS mOre than ever the feminine valueS Of lOve tOleranCE &  SenSebiliTy 

           Alqvimia Elixers

                             


El Taller d'ALQVIMIA .. Wisdom of 

the Mooncycles & Feminine Beauty

Puurheid uit de diepte van Moeder Aarde  Transformerende Geuren voor 

Wellbeing van Body Mind & Soul 

100% Organic Essential Oils 

Volgens pure Alchemy 

Recepturen * Kennis 

Meesterparfumeurs

 inFO  06 120 65 307

 beauty * ScentS * aLChemy

mOGe alle levende weZenS GelukkiG zijn

warme relatieS &  diepe verbOndenheid ervaren 

in Liefde & LiCht *Sanwanneer vele menSen Op vele plaatSen vele kleine GepaSSiOneerde dinGen dOen, verandert de SamenlevinG