Trusting Divine Timing

In OverGave & vertrOuwen initieer ik nieuwe CreatieS in OvereenStemminG vanuit het hOGere dOel & de GOddelijke wil


  

GrenZenLooS Genieten in LimburGSe heuVeLSBack to [email protected] 06 120 65 307  i Am

The Game Changer

De matrix op aarde is een illusie en 

slechts een spel dat  gespeeld moet worden

Wanneer oude structuren barsten, kan de 

geest er doorheen komen en opstaan

Geest opent in vrijheid en liefde

Ik ben projector  55 - 39


Cimi * Wereldoverbrugger kin 66 * Toon 1 

Ik initieer nieuwe creaties in Overeenstemming 

 vanuit het hogere doel en de goddelijke wil

Kracht : Verbinden  Loslaten  Overgang

Ancient Wisdom Teachings

human deSign * mayan tzOlkin * aStrOlOgy

i lead & Guide yOu intO yOur direCtiOn

 Ik hou dingen klein en blijf bij mezelf  

Vertrouw op m'n gevoel en volg mijn intuitie

Ik ben open en reflecteer de dynamieken van energien 

In persoonlijke readings geef ik je inzicht in jouw wezen. 

Wanneer je ziet 'wie je bent' en 'waarom je hier bent,' 

kun je moeiteloos en gericht in overgave

jouw pad gaan bewandelen

juSt be yOurSelf!

Private Retreat

In volledige privacy deel ik mijn unieke plek

Stap in mijn kleurrijke wereld en ervaar de mix

van oosterse schoonheid wijsheid en spirituele groei


Ontdek de heilzame werking van rust en reflectie

Stroom mee in mijn loving en open energy

Genietend van persoonlijke aandacht


 Helende behandelingen in magische sfeer

In adembenemende Limburgse heuvels

Je waant je in een andere wereld


Heerlijk smaakvol eten

Hartverwarmende gesprekken

Zinneprikkelende geuren 

Eindeloos wandelen

Ontspannen

je bent van harte welkOm!

El Taller d'ALQVIMIA

 Feminine Beauty 

Wisdom of the Mooncycles

Puurheid uit de diepte van Moeder Aarde  Transformerende Geuren voor 

Wellbeing van Body Mind & Soul 

100% Organic Essential Oils 

Volgens pure Alchemy 

Recepturen * Kennis 

Meesterparfumeurs

beauty * SCentS * aLChemy

m​eeStrOmen met de SeiZOenen, planeten & het ritme van de maan

de kraCht van ritueLen intentieS meeGeven vanuit je hart

 wOmen have tO take the path Of abSOlute Liberty, beCauSe Only thrOuGh liberty Of wOmen Can men beCOme free

wOman are the hOpe Of humanity!

the wOrld  itSelf needS mOre than ever the feminine 

​VaLueS OF LOVE toleranCe &  SenSebility

Sacred Moontime

tijdenS mijn Leven in amSterdam 

 ben ik vrOuwenCirCleS Gaan initieren

Bewust leven met het maanritme

Thuiskomen in natuurlijke en emotionele flow

Grenzen respecteren en je ten alle tijden uitspreken

Wanneer vrouwen samenkomen tijdens donkere,

nieuwe maantijd, ontstaat er heling in de circle

In een veilige setting krijgt wat er in jou 

leeft ruimte en liefdevolle aandacht

Vrouwen volgen het ritme van de maanfasen

Tijdens bloeding ben je in magische Yangkrachten, deze tijd

vraagt dat je rust moet nemen, reflecteert en waarneemt

om weer terug te komen in jouw zachte Yin-energie

De maanenergie helpt vertragen, gevoelens delen

helpt lichaam en geest weer te versterken 

SET NEW INTENTIONS!


Het is mijn wens om met vrouwen iedere nieuwe maantijd

een aantal dagen in diepe hartsverbinding samen te zijn, 

 te delen en elkaar te koesteren in liefde en zachtheid

Blij en opgeladen voor een nieuwe maancyclus

when SiSterS unite, peaCe will return


   Shamanic Medicines

natuurlijk Samenleven met paarden

Ontwaakte​ de mediCijnvrOuw

GOlden teaCherS muShroomS

kanehBOSm  PlantmediCine

heartOpeninG CaCaO

kambO CleanSe

SananGa

rapéheaLinG bOdy mind & SOuL
My enerGy iS my buSineSS

i am a StOryteller &  WiSdOmkeeper

MOGe alle Levende weZenS GelukkiG Zijn

diepe verbOndenheid ervaren

in peaCe & harmOny

LiefS*San